Полезно

ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦА В ЧУЖБИНА

 

Информация за деца до 18 години, напускащи територията на Република България

Информация от Министерството на външните работи на Република България

 

Дете, пътуващо без придружител

В случай, че детето напуска територията на България, е необходимо да притежава декларация за съгласието на двамата родители да пътува без придружител, подписана от тях и заверена от нотариус. При пътуване от чужбина към България, същата декларация се изготвя, подписва от двамата родители и се заверява в българска консулска служба.

 

Дете, придружавано от един родител

Родителят, придружаващ детето при пътуването, трябва да притежава пълномощно/декларация от другия родител. Завереният пред нотариус документ отразява съгласието на непътуващия родител, детето да пътува с другия родител.

 

Дете, придружавано от трето лице

Придружителят трябва да притежава пълномощно/декларация – документ, подписан от двамата родители, в който декларират, че дават съгласието си детето да пътува, придружавано от това лице. Когато в основа на съдебно решение върху детето се упражняват родителски права само от единия от родителите, единствено от този родител се изисква пълномощно/декларация за съгласие за пътуване на детето без придружител, или придружавано от другия родител или от друго лице. В този случай е необходимо да бъде представено копие на самото съдебно решение. Съдебното решение следва да е преведено на български и заверено.

При пътуване към България, пълномощното/декларацията за даване на съгласие за пътуване на детето се заверява в консулската служба. Подписът на пълномощното/декларацията се поставя лично от упълномощителя/декларатора пред длъжностното лице в консулската служба. Копие на пълномощното/декларацията следва да остане в консулската служба.

 

Изтеглете оттук:

Декларация за пътуване на дете с придружител

Декларация за самостоятелно пътуване на дете

 

 

 

РЕЧНИК

Речник български термини   |  Речник латински термини

 

Речник – български термини

 

Авиокомпания – лицензирана в световен мащаб компания, осигуряваща въздушен превоз. Виж повече за код на авиокомпания

Автобусен превозвач – лицензирана фирма по българското и международното законодателство за извършването на международни автобусни превози.

Багаж – са личните вещи на пътника, които се превозват заедно с него по време на пътуването му. Ако не е указано друго, багажът се състои от регистриран и ръчен (нерегистриран) багаж. Винаги се запознавайте с изискванията за багажа (обем, съдържание, позволени и непозволени предмети, подлежащи на деклариране и пр.)

Багажен етикет – е издаден от превозвача документ, който идентифицира регистриран багаж. Той се състои от идентификационен багажен етикет, прикрепен към багажа, и контролен багажен етикет за получаване на багажа.

Водач – придружава туристическата група по време на пътуването, упражнява контрол върху всички предплатени и уговорени от организатора услуги, решава административни и финансови въпроси, гранични и митнически формалности, настаняване, изхранване, разплащане. В зависимост от националното законодателство на водачите може да бъде забранено да дават туристическа информация по време на пътуването.

Втора или трета линия – разположение на хотела спрямо основната туристическа атракция (най-често се отнася за морски хотели). Хотел на втора или трета линия е този, при който между него и водния басейн има поне една друга постройка. Този тип хотели обикновено са по-евтини от тези на първа линия (виж първа линия)

Дестинация – страна, район, град или друго място, което привлича туристи, основно местоположение на туристическа дейност с концентрация на туристически атракции, средства за подслон и други удобства за туристите

Допълнителни туристически услуги – тези услуги, според българското законодателство, които са свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, спортно-анимационни, балнеолечебни и други медицински услуги, конгресни и делови прояви, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, екипировка и превозни средства, школи и клубове по езда, яхтинг, сърф, ски-училища, училища за водни спортове и други услуги, способстващи развитието на туризма.

Електронен самолетен билет – документ, доказващ направена резервация за място в определен полет, служи за справка за въздушния превозвач, в случай, че не ви е издал билета във вид на документ. Понякога е необходимо да предоставите при чекиране копие на електронния билет, който сте получили на мейл, без да е нужно да носите със себе си самия билет.

Застраховка отговорност на туроператора – покрива отговорността за причинени на туристите вреди вследствие от неразплащане с контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.

Код на авиокомпания – кодът от три букви или две букви или буква плюс цифра, определен за съответната авиокомпания. Например кодовете за АК“България Ер“ са LZВ и FВ. Могат да съдържат 2 или 3 цифри, например Deutsche Lufthansa AG се съкращава като LH при двуцифрен код или като DLH при трицифрен. За да не се бърка с кода на летището (който често е трицифрен), обикновено кода на авиокомпанията е двуцифрен. Проверете кода на авиокомпанията.

http://www.census.gov/foreign-trade/reference/codes/aircarrier/ac3.txt

Код на летище – комбинация от три главни букви, които съдържат част от името на летището. Те са повече от 20 000 за всяка дестинация. В класификацията на IATA (International Air Transport Association) те са приблизително 450. Проверете кода на летището

https://www.world-airport-codes.com/alphabetical/airport-code/a.html

Краен срок за регистриране – при полетите това е срок, определен от въздушния превозвач или от друг въздушен превозвач, до изтичането на който пътникът трябва да е приключил регистрирането си и да е получил бордната си карта.

Медицинска застраховка – осигурява квалифицирана медицинска помощ, транспорт за застрахования, както и лекарства, в случай на злополука или заболяване, появило се по време на пътуването или престоя му в чужбина. Важно е да знаете дали вашия застраховател работи с здравни заведения и лекари, които са частно практикуващи, тъй като в големите туристически области, морски и планински курорти мрежата от здравните заведения и кабинети са частно практикуващи и съответно – необвързани със здравноосигурителните институции

Неустойка – Неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват. Неустойката е договорна клауза, чрез която се дава предварителна и приблизителна парична оценка на евентуалните вреди, които неизпълнението на конкретно задължение може да причини.

Организирано детско и ученическо туристическо пътуване – организирано пътуване, при което потребителите на пътуването са лица до 19 години, придружавани от възрастни лица

Основни туристически услуги – според българското законодателство са нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта.

Полетен купон – при въздушните превозвачи това е частта от билета с надпис „полетен купон“ или „важи за пътуване“ която посочва конкретните дестинации, между които пътникът може да пътува с този купон.

 

Представител на туроператора – служител на туроператора, посреща и обслужва туристите на територията на едно туристическо място, осъществява контрол върху изпълнението на договорените задължения.

Първа линия – разположение на хотела спрямо основната туристическа атракция (най-често се отнася за морски хотели). Хотел на първа линия е този, при който между него и водния басейн няма никакви други постройки, въпреки, че е възможно пред него да минава шосе. Този тип хотели обикновено са по-скъпи от тези на втора и трета линия (виж втора и трета линия)

Пътник – всяко лице, освен членовете на екипажа, превозвано или което предстои да бъде превозвано чрез транспортно средство по силата на билет.

Пътнически купон – тази част от билета при въздушните превозвачи, която остава постоянно във владение на пътника (отнася се за хартиени билети)

Регистриран багаж – багаж, за превоза на който превозвачът е поел отговорност и за който е издал багажен етикет.

Свързващ полет – полет, произтичащ от две или повече последователни отсечки, съвместно издадени на общ билет, които заедно удостоверяват съществуването на един договор за превоз.

Тур – обиколка, комплекс от услуги по превоза, резервациите, настаняването и др. дейности по обслужването на турист.

Туристическа застраховка – застраховка, която предвижда изплащането на обезщетения на застрахованите туристи, организирани от лицензирани туристически фирми, учебни заведения, организации и фирми. В зависимост от покритието си, обезщетява различни случаи на заболявания, злополуки, кражби, загуби или повреда на вещи и пр.

Туристически ваучер – документ под отчет, издаден от регистриран туроператор, който удостоверява съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на туристическата услуга и потвърждава нейното плащане

Упълномощен представител или „Представител“ е представител по пътнически продажби. Например при транспортна самолетна услуга упълномощеният представител е назначен от въздушния превозвач да го представлява в продажбите на въздушни превози.

Уговорени спирки – при полети това са местата, изрично определени като места за спиране по маршрута в билета или оповестени като такива в разписанията на въздушния превозвач, с изключение на мястото на заминаване и мястото на пристигане (дестинация).

 

Речник – латински съкращения

 

AI /All Inclusive/- Всичко включено в цената: нощувка, закуска, обяд, вечеря, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство

B – с включена закуска

BB – нощувка със закуска

DBL – съкращение за двойна стая, в която има едно голямо легло (King Size)

Deluxe Suite, Presidential Suite – най-високият клас сред хотелските стаи. Включва 2 спални, дневна, работен кабинет, две бани. Някои хотели осигуряват безплатно вино и плодове. Обзавеждането е луксозно, а наоколо може да има и малка стая за охрана. Цената е приблизително тройна в сравнение със стандартна стая в хотела.

Executive Room – просторна стая за настаняване на делови или бизнес гости, обикновено е разделена на две зони – спалня и работно помещение. В този тип стаи често има факс и интернет.

Family Room – семейна стая, често представлява две свързани помещения, като във всяко от тях най-често има по две легла. При резервации е препоръчително да се поинтересувате предварително дали между стаите има врата (понякога са разделени с арка). Семейните стаи често струват 30% повече от стандартните, в които са сложени две допълнителни легла.

Fare Basis Code / FBC – определя вида на таксата според категорията на пътуване при въздушните превозвачи

•    R – свръхзвукови (само интернационални)

•    P, F – първа класа

•    A – първа класа с намаления

•    J, C – бизнес класа

•    D, Z – бизнес класа с намаления

•    Y,B – класа икономична

•    H, K, L, M, N, S, Q, T, W, V - класа Икономична с намаления

FB – пълен пансион / нощувка, закуска, обяд и вечеря/

FB + – разширен пълен пансион

Garden View – стая, чиито прозорци са към градина или задния двор на хотела.

HB – полупансион /нощувка, закуска и вечеря /

HB + – разширен пансион

HV – клубен хотел, съкращение от holiday village – обикновено парк, развит до курортно селище, в което гостите биват настанявани във вили. В някои HV има център с магазини, места за развлечения и спорт и други удобства.

HV – може да означава и верига от клубни хотели

HV1 – клубен хотел 1 категория – хотелите в него са между 3 и 4 звездни

HV2 – клубен хотел 2 категория – хотелите в тази категория са 3 или 3-звездни

Junior Suite – по-голяма от стандартните стаи, разделена на две зони – спалня и дневна. Мебелировката в този тип стаи може да е по-луксозна. Обикновено се предлагат в петзвездните хотели, по-рядко в четиризвездните. Струват около 30% повече от стандартните.

Мinimum connecting time – период от време, за който компанията превозвач (въздушни превози) и летището са договорили така, че пътника да има време да направи връзката между два полета.

Pool View – стая с гледка към басейна. Рядко се предлага като отделен вид стая.

RO – само нощувка, без храна

Sea View – с изглед към морето, директно към водния басейн или страничен (налага се да излезете на балкона, за да видите водната шир). Стаите с пряк изглед към морето струват повече, но не гарантират, че между вас и водата няма да има басейн, бар, дискотека и пр. шумни места.

SINGL (сингъл) – Единична стая. Обикновено означава двойна стая с голямо легло, в която се настанява един човек. SINGL е по-скъпа от DBL.

Standard Room – стандартната стая в хотел. В нея задължително има легло и санитарен възел. Мебелировката и техниката вътре зависят от категорията на хотела.

Suite – просторен двустаен апартамент, въпреки че стаите могат да бъдат разделени от символична арка. По-луксозно обзаведени, често с две бани. Могат да струват около 50% повече от нормална стая в петзвезден хотел.

TRPL – стая с три легла

TWN – Двойна стая с две отделни легла.

UAI/ Ultra All Inclusive/ – Всичко включено в цената: нощувка, закуска, обяд, вечеря, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство и с повече допълнителни закуски и вносен алкохол. Услугите по UAI са дефинирани от самия хотел и могат да включват повече от гореизброеното.

Exclusive All Inclusive – разновидност на услугата UAI, която понякога стига до 40 услуги и удобства предлагани в хотела,

 

EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE - примерни услуги – Закуска, , късна закуска в кафе ххххх, обяд, a`la carte снаксове, традиционно гьозлеме в леки закуски, сладолед (в определени часове), вечеря, a`la carte, среднощна закуска, вносни и местни алкохолни и безалкохолни напитки, вода, безалкохолни напитки и бира в мини бара, room service между 02.00 и 07.00ч., плодове за „Добре дошли!“, външни и вътрешни басейни, водна пързалка, тенис ракети, топки и осветление , скуош, тенис на маса , плажен волейбол, мини футбол, волейбол, баскетбол, дартс, аеробика, водна топка, стрелба , лък, медитация, йога, тай-чи айкидо, тае бо, фитнес център, сърф, катамаран, водно колело, кану, батут, ролери, стена за изкачване (олимпийска), планински велосипедизъм, стречинг, джудо, степ аеробика, турскa баня със сепарета, руска сауна, класическа сауна, vip сауна, джакузи, парна баня, снежна стая, Аквапарк, яхти и лодки, риболов, билярд, готварски курсове на главния готвач, кино, открито кино, плажни партита, специални гала, вечери, закрита дискотека, шезлонги и чадъри на басейна и плажа.

 

Villa – вила, отделна къща с 3-6 стаи, с голяма дневна. Възможно е да има отделен басейн, както и един басейн за няколко вили. В добрите петзвездни хотели за гостите на вилите има отделен ресторант. На VIP-плажовете на всеки половин час ви носят плодове, шампанско и хавлиени кърпи.